Sunday, May 27, 2018

Friday, May 25, 2018

ayala avenue

minsan isang araw
aktwali madaling araw
malaon nang dilim ang nangibabaw
at ilang oras na lang at araw na'y susungaw.

sa kahabaan ng ayala
sa sentro ng pera't paglalala
kung saan lahat ng tao'y abala
maging disoras ng gabi sa maraming inaalala.

tumayo ako at naghintay
maaaring taksi o grab o bus na alalay
sa pag-uwi't paglalakbay
nang aking tahanan ay matunghay.

ngunit inabot na ng disoras ng gabi
wala pa ring anumang pasabi
ang grab kung ako'y may naisantabi
mukhang ako'y lalakad nang pahikbi.

ewan ko ba, pahirapan ang pagsumpong ng sasakyan
matagal na pagbubuk bago mabigyan
maghihintay nang matagal bago mabiyayaan
masusubukan ang pasensya, bigo pa ring may masakyan.

buti na lang ay may taksing sa harap ay huminto
pagkaraan ng aking pagkaway at pagpupunto
mumuwestra ka kasing malapit lamang ang patunto
bago pa may maawa at isakay ang isang ito.

nakauwi na rin sa wakas
tagal din ng aking pagtayong binakas
paubos na rin ang inipong lakas
dahil sa nakapapagal na mga pahimakas.


Thursday, May 24, 2018

ludo

have you been to ludo? if you haven't had the chance yet, now is the time to go have some fun in this nice boardgame bar and restaurant... literally a junket of all board games you can think of. a good place to while away time, have fun with your friends and barkada and bring back those childlike, carefree attitude!


Wednesday, May 23, 2018

lettice douffett

great lines made even greater by one of the greatest actresses of all time... dame maggie smith!

i cannot accept merely. i do not do anything merely.

you're kind in the ruthless way.

please do not. i would not ask you to lie on my behalf.

that is not your forte, miss schoen... thinking things up.

at the moment, you exude a certain grey integrity. please do not try to contaminate it with color.

i have recently joined the ranks of the unemployed. fairness is not one of our salient characteristics.

- lettice douffett, played by maggie smith in lettice and lovage.

Saturday, May 19, 2018

Friday, May 18, 2018

gino's

one of the saddest aglio olio pasta that i've ever tried was from gino's brick oven pizza in tordesillas street, salcedo village, makati city. oh you don't want to hear the rest of the story, trust me.