Wednesday, December 17, 2014

di uubra

di ka uubra.
kahit na nga may lambak pa sa pagitan ng dalawang mata mo.
kahit pa pa-sweet ang atake mo.
kahit pa anong pagpapanggap mong marunong ka.
di kita pauubrahin.

kasi naman.
malinaw naman.
may magandang daloy naman.
madali lang naman.
maayos naman.

ang gusto mo ay manggipit.
ang gusto mo ay manakal.
ang gusto mo ay sadyang baligho.
ang gusto mo ay wala na sa hulog.
pero di uubra ang gusto mo.

palakihin mo mang lalo ang mga mata mo.
patambukin mo kuno ang mga pisngi mo.
palawakin mo pa ang bokabularyo mo.
pangalandakan mo pa na ikaw ang tulay.
di uubra ang gusto mo.


No comments: