Thursday, December 25, 2014

hetty kitty

mala-game of thrones talaga ang epikong bunga ng dementora. gaya ng sa hunger games, isa-isa talagang nalalagas ang mga kawan ng i panget death squad. siyempre, punong abala sa pagsawata ng mga tao ang nag-iisang kapangitan. sino ang pinakahuling sumuko? ang nag-iisang hetty kitty.

kinawawa kasi ng dementora si hetty kitty. kesyo di raw niya alam kung ano ang pinaggagawa nito. baka raw hindi siya nararapat na maging piyon ang isang ito dahil wala nang ginawang tama, puro mali at puro palpak. wala na raw pag-asa ito at hinatulang ihatid na sa golgotta kundi rin lang mag-iisip na lumayas.

handa na nga si hetty kitty. may petsa na nga ng kanyang paglisan. di na raw niya kaya pa ng isang kwarter. masikip na raw ang kanyang dibdib. nanunuot daw ang lasong dulot ng dementora. sadyang iba ang sapi ng dementora. maging sa paggising niya, nangungunsensya na raw ang mandragora.

ok na sana nang dumating ang isang amasonang gapura. may edad na ito kaya nga baka may panlaban sa kamandag ng mandragora. kung nandiyan nga naman ang amasonang gapura, may panangga si hetty kitty sa direktang lason ng mandragora. pero hindi rin nga kinaya ng amasona. suko rin ito. kaya magmula noong kalagitnaan ng taon, pirmi na ang paglason ng dementora kay hetty kitty. direkta at wala itong patumangga.

kahit na nga walang tiyak na patutunguhan, ok na raw ang pag-alis ni hetty kitty. kahit pulutin pa siya sa labas ng kaharian, ok lang. basta makaligtas lang siya sa galamay ng mandragora.

sa kabutihang palad, natagpuan ni hetty kitty ang isa pang kaharian. nagbukang-liwayway para kay hetty kitty at dagli siyang hinainan ng hapag. may lugar daw para sa kanya sa bagong kahariang ito, ok na raw sa reyna. kaya naman agad-agad na nagpasabi si hetty kitty sa mandragora. pero may angking kapaitan talaga ang mandragora. may kung anu-anong demanda pa ito laban kay hetty kitty. dapat daw nitong tapusin ang paggalugad dahil wala nga raw gagawa nito. siyempre nga naman, lahat na lang nagsilayas. may isa sa gapura, may isa ulit sa malaya. iilan na lang ang matitibay na natitira sa iskwad. pero lahat ay yumukod na.

maligayang paglayas para kay hetty kitty. di na niya kailangan pang umibang bayan. malapit lang at may kasanayan naman siya sa bagong pakikibakang kanyang haharapin. higit sa lahat, ilang buwan na lang at tuluyan na siyang makakawala sa galamay ng mandragora.

sino ang tatagal? sino ang mananatili? gaano katagal? sino ang magkakamit ng pinakaaasam na medalyang gawa sa ugat ng mandragora?!

No comments: