Friday, August 21, 2015

corner

cause whenever you are here
all my worries disappear
don't know why, i don't know why.

lilipas na nga ang yugto… o isang yugtong puno
ng nag-uumapaw na kiligkig at tuwa.
over na ang paglagi sa corner. ang yugto'y tapos na.

you give me something i can't explain
and i can't get you out my mind
i guess it's not much more i really need to say.


jamming na o kaysaya't nag-uumapaw
ang mabuting vibo sa lagi-lagi.
maraming pagkakataong tulad nito
ang ekstra-ekstrang nagpadagundong ng puso
at sumandaling kinaluguran, ngunit tapos na.
         
you make me feel good, like a melody
you make me feel good, it's alright
you make me feel good, you're my medicine
you make me feel good, it's alright.

lumundo man at yao na, olrayti pa rin naman
at nunuot pa rin ang pagkakatao't
tiyak na magkakadaupang-palad pa rin.
over pa rin ang kagalakan,
cake pa rin ang pagsasaluhan.

you make me feel good, like a melody
you make me feel good, it's alright
you make me feel good, you're my medicine
you make me feel good, it's alright.

jjampong anghang pa rin ang alapaap
kapag nagkita at tawanan. malalasap pa rin ang melodiya,
eengganyo pa rin ang kuliglig, susulak pa rin ang damdamin.

No comments: