Wednesday, August 5, 2015

ang saya

hagok man buong araw
sumisinga nga
may laban man sa plema
o pagod na dulot ng gawain
o di kaya ay dala ng trapik  

may peste man sa email
umuubo pa ng todo
may mga bullshit
o di umayon sa gusto
o sadyang di lang maganda ang araw.

sa sandaling masayarang ng radar
masamyo ang presensya
madamang nasa himpapawid na
o malamang nariyan
o sa oras ng kainan.

nag-iiba ang timpla
bumubuka ang liwayway
tumatayog ang araw
nawawala ang dalit
natatalo ang karimlan.

wala pa ang tuwiran ha
simpleng wasiwas lang
o kaunting tanguan
maliliit na chitchat
at lalo na sa masayang salu-salo.

may magandang kabog sa dibdib
may sayang dulot
may kiliting hatid
may dagundong at daluyong
may ligayang dala

ay naku
ay sus
ay ewan na nga ba
ay bahala na
ay ang saya!


No comments: