Monday, October 20, 2014

barong

uy, congressman!
saang baul mo ba kinuha ang barong mo?
kulang na lang ay sunglass, PSG na ah!
anong masasabi mo, mayor?!

ganitong mga hirit ang normal mong maririnig mula sa mga tao kapag ang isang lalaki ay nakabarong. maging sa kasalan o kaya ay may kinalaman sa mga gawaing pangkorporeyt, normal na lang yata sa maraming pinoy ang magkomento ng mga ganito. puwede kasing di sanay ang mga taong makakita ng nakabarong sa maraming pormal na okasyon. o sanay ang maraming tao na iugnay lamang ang barong sa gawaing pampulitika o laging suot ng maraming pulitiko. pero mas nakababahalang malaman na may mga taong mababa ang tingin sa barong. bahagi na lang daw ito ng nakaraan kaya dapat ay nasa baul na lamang. o kaya naman ay mas maganda raw ang kanluraning kasuotang long sleeves at amerikana.

ewan ko pero karuwagan at pagtataksil sa bayan ang pagkakaroon ng mababang tingin sa barong. higit sa kung anupamang dahilan, pamana ito ng ating lahi. kung paanong ganoon na lamang ang pagmamahal ng ibang lahi sa kanilang tradisyunal na kasuotan, may mga pinoy na may gana pang magtawa sa barong o sa nakasuot nito. ok lang ang ibang hirit tulad ng may kinalaman sa mga pulitiko pero dapat ito'y walang bahid ng masamang panlasa. walang monopoliya ang mga pulitiko sa pagsusuot ng barong. kung paanong karaniwan lamang ang batik ng mga indones, dapat ay sanay din ang mga pinoy sa mga nakabarong na di pulitiko. oo nga't may binabagayan ang barong pero ang amerikana rin naman. may mga nagsusuot ng amerikana pero ang kulang na lang ay salaming pantabing sa kanilang mukha, mga bulaklak at naghihinagpis na mga kamag-anak.

bakit di mo magugustuhan ang barong? puti, malinis at magaan ito sa paningin ng marami. presko at akmang-akma sa mainit na panahon dito sa pilipinas. madaling suutin… kailangan lang ng puting kamisa sa loob, ayos na ang buto-buto. dapat lang ay di masyado itong maluwag pero di na kailangan ng necktie para matawag na pormal kaya bawas na rin sa gastos. makagagalaw at makakikilos ng maayos ang maysuot nito… wala nang kailangan pang hubaring amerikana kapag di na komportable ang maysuot. ekonomikal, praktikal, moderno, presko, madaling isuot at dalhin, at higit sa lahat, pinoy na pinoy at sariling atin.

paninindigan ko ang barong tagalong at pagsusuot nito. may kung anong saya ang dulot ng barong sa akin. direktang kawing ito sa mayamang kasaysayan ng aking lahi. pakiramdam ko, lalo nitong pinatitingkad ang aking aking pagka-pinoy at sa tulong nito, naipagsisigawan kong "pinoy ako"! 

No comments: