Saturday, October 10, 2015

Caleruega

ang tanawin mula sa isa sa pinakapomosong lunan ng kasalan... caleruega. 


No comments: