Sunday, April 30, 2017

burmona

epiko. singlawak ng sanlibutan. biblikal sa laki at iskopo. ito ang laro ng limliman sa dakong ito.

wala pang apat na buwan nang maitala ang yugtong ito ngunit nasawata na nga rin ang patpating pana. di pa man dumating ang taon ng aso, totalmenteng naubos na ang lakas nito at humulagpos ang akala niya'y mahigpit na kapit sa laylayan ng kulot na buhok ng hukot na matanda. tila inakala nitong mabisa ang posyong galing sa kanyang pinaliit na kabesa at matindi ang kanyang kapit sa matanda. magkasama nga naman sila sa pag-ulaol sa mandaragat, sampu ng burak na eps, mandragora at maitim na dambumbay. nakikinig ang matanda sa boladas ng patpating pana at dahil dito, napasakanya ang limlimang ilang beses na ring pinag-agawan.

ngunit tulad ng pagpapalit nito ng istilo ng buhok, umiba rin ang dahak ng matandang hukotluban. kasabay ng pag-ubo nito ng nakalalasong sangkap ng dayami, ang pagtalbog ng kinauupuan ng patpating pana na nagpaitsa rito sa kawalan. ang pinagsama-samang kapangyarihan ng demona, maitim na dambumbay at ng hukot na matandang umaalingawngaw ang tuluyan nang tumapos sa matayog na pangarap ng patpating pana. siyempre bunga ito ng malalim na gitgitan sa pagitan ng patpatin at mandragora, dahil na rin sa panghihimasok ng una sa nasasakupan ng huli.

matagal-tagal din ang naging labanan bago yumukod ang kapwa itinatangi ng ik-ik at mula sa pilapil. nangunyapit ito sa matandang hukotluban sa pamamagitan ng mapapait na birada laban sa demona ngunit tinapatan naman ito ng higit pang mapait na lason mula sa mandragora. tumulong dito ang maitim na dambumbay. bakit nga naman hindi? marami-rami na rin ang kanilang napatumba sa kanilang pinagsamang mala-tokhang na puwersa at kapanigan. ano ba naman ang isa pang maaaring maging biktima? di na rin mahalaga kung dati nila itong kapanalig upang mapabagsak ang dating nakaupo… ang higit na may halaga ay mapanatili ang kani-kanilang limliman at mapasuko ang sinumang kakalaban sa kanila.

tulad ng malaon nang lumitaw, di rin naman tunay na panig sa katotohanan at malinis ang panang tila dinapuan ng sika. ngunit hindi rin ganito kabilis ang paglaon nito sa lupaing gaya ng westeros. di lang din siguro naging maingat sa kanyang mga hakbang. di nito piniling maigi ang mga kakampi. di nito pinausukan ng gayuma ang mga dapat na nasa kanyang tabi.

sa huli, nanalo na naman ang demona. ngumiting muli ang hukotluban at mga huwad na tagapagpala sa kanyang hakbang. saad nito sa pana, "huwag ako, huwag ako… kundi makikita mo ang siphayong mula sa maitim na anino ng kailaliman!" at nakita nga ito ng pana, tulad ng pagsawata kay renly baratheon.

sa pinakabagong takbo ng istorya… pumailanlang ang ngayo'y pinakamabangong kasapakapat. ang itinuturing ngayong pinakamahusay na soldado, ang pinagkalooban ng nakukubling burak at di nakikitang (sa ngayon ay hindi pa!) may maitim na balak. walang iba kundi ang burak na eps! ipinagkaloob dito ang naiwan ng biktima ng sika at muli itong itinanghal na tagapagtanggol ng tanggulang guho. kaya raw ito ng burak dahil na rin sa kanyang putik at kapangyarihang alisin ang anumang bahid ng kasamaan sa ibabaw ng kanyang tendero. ang tunay nitong galing ay ikubli ang kasamaan sa likod ng makinis na galong. makintab din ito at natatakluban ng saklob na maingat na pinasakan ng maitim na mantel sa pag-oobhetib na di sumingaw ang baho sa kaninuman at mapanatili ang malinis na dayag sa lahat, lalo na sa hukotluban.

kapana-panabik ang bagong tunggalian sa dako pa roon. ang pinatibay ng maraming tunggaliang mandragora laban sa tila malinis na burak; ang tuwirang lason laban sa kubling kasamaan; ang balu-baluktot na wasiwas ng dila laban sa preparadong dahak; ang sarado kuwadrado laban sa kinumpulan ng tagyawat. matinding labanan sa pagitan ng kapwa asintado, kapwa may maitim na hilatsa at kapwa binabalungan ng nag-uumapaw na asido at lason. manster laban sa manster.


sa ngayon, wala pa namang bakbakan. maaga pa kasi. di pa hinog ang alitan sa pagitan ng parehong palabang kombatante. ngunit sa sandaling maganap ito, matindi ang pasabog, may potensyal itong paibabawan ang naganap dati sa mandaragat at may pirenasya sa himpapawid. malawakang binggo ito 'pag nagkataon! burmona!

No comments: