Monday, September 29, 2014

1 day old

"di man lang nabigyan ng pagkakataong umabot ng isang linggo!" sabi ng makabagong pilosopong si roda. eh siyempre kung isang linggo, di na puwedeng tawaging 1 day old! alanganin na ring manok o sisiw 'pag lagpas dito.

anu't anuman, di ko alam kung bakit nga ba naging delicacy ito. at bakit nga ba kasi kailangang orange?! sa mga maka-vegan, malupit na pagkonsumo ito ng manok (o ng sisiw para rito). para naman sa mga mahilig sa ganitong minindalan, langit siguro ang abot ng linamnam ng kakarampot na laman ng 1 day old. 

di ko tinikman ito pero nakatikim na ako sa luneta dati. ok naman. pero di na ako uulit. mas gusto ko pa rin yung malaman o di kaya ay itlog pa lang. happy eating!

No comments: