Monday, September 29, 2014

pastillas de marshmallow

tunay na ligaya raw ang idudulot nito sa 'yo sabi nila cecile! hahaha! bumili na sila pero alumpihit pa kuno ako. pero tumikim din. at umisa pa ulit. hala! ang sarap nga! 

marshmallow na binalutan ng iba't ibang flavor ng pastillas! tulad ng sinasabi ko sa mga nakaimbento ng mga paborito kong pagkain tulad ng corned beef at tocino... salamat sa inyong henyo! mainam na pagtakas ito sa gitna ng sangkaterbang trabaho. nakapagpapaligaya. kumukumpleto sa araw! hahaha! maging ang mga taga-capri ay nasiyahan. 

isang order pa nga ulit, ces!


No comments: