Monday, June 8, 2015

scarlet

masaya ang pakiramdam
damang ika'y buhay
sabi ni scarlet johansson.

damang-dama mo nga
buhay na buhay
may tuwang dulot.

di masyado dati
tanguan at ngitian
kaunting tawana't hagikgikan.

pero nitong nakalipas
dumalas nang dumalas
parang mas malapit.

palagian ang huntahan
mas maraming usapan
dumarami ang tagpo.

mas maraming tawanan
may seryosong usapan
silang dalawa lang.

nagpasadulo pa nga
iisang kahon ginalawan
o anong tuwa.

mukhang may klik
gusto sanang kumlik
huwag na lang.

pero tuloy-tuloy ito
kaiga-igayang mga tagpo
masayang mga sandali.

tumitindi na yata
lalo pang umiigting
mukhang pahulog na.

hahahaha ang bunghalit
wala kasing magaganap
hanggang doon lang.

lugod na lugod
libang na libang
yun ang mahalaga.

magpapakaaliw at magpapakasaya
ikasisiya at itatarhasa
habang naririyan pa.

di kasi palagi
minsan lang ito
tagal nang nakaraan.

kaya nga maksimahin
i-enjoy bawat sandali
ngiti at kiligkig.

kain nang kain
tamis kung tamis
tam-es kung tam-es.

lamukos kung lamukos
kras kung kras
kuyumos kung kuyumos.

No comments: