Monday, July 20, 2015

10,000 taon

bunga ng masukal na dalitan sa bundok, kinaladkad ang sarili pabalik sa pamilyar na sentro ng kalakalan sa bansa. luminga-linga at naisip na sumubok ng bago sa santuaryo. lumipat daw kasi rito ang 10,000 taon. baka mas ok at malapit lang sa kalsadang ipinangalan sa iba't ibang mga puno. tambilangan paroo't parito pero napakaraming tanong at higit sa lahat may kagat ang fiyat. parang lugi yata. ngunit nanaig ang kalam ng sikmura… maraming tao ang may malalim na takot sa pagkagutom kung kaya nagpatianod na lang. pikit-matang tinahak ang dako pa roon, bukas ng pinto sa europa at naisyuhan ng oda, sabay tambilangan ng numero nito.

ilang minuto lamang ang lumipas at tumunog na ang kapizili. nariyan na raw ang aking pagkain… ito pala ang pagbati sa emperador. di gaanong matayog pero may angking tamang kabulugan at ngislak ang tangan. sevimli, ito ang unang intiba. unang tanong ay paano raw nalaman ang 10,000 taon… saang peryodiko raw nanggaling ang impormasyon. tunggak na tanong… mayroon pa ba ngayong wala sa midya? siyempre wala… wala nang ligtas sa epekto ng pangatlong plataporma.

at ito na nga… simula na ng harina. dovadova rito, dovadova roon. walang gaanong palabok na pampaalsa pero maganda ang lagihay at lagutukan. pagkatapos nito ay kaunting regatearan… bago ito ha pero wala namang kabuwisitang dulot. palpak ang gripo sa kainan, itatawag pa sana pero sumige na nga kasi nasa eiliad na. buminmek na ang 10,000 taon… sapul na sapol ang kuwing. walang pakundangan at pumasada nang pumasada. lumantak nang lumantak. nipa kung nipa. degmek kung degmek kasama ang lisan. akala'y walang maaasahang sirik pero sumisilakbo rin pala. at gibi ang bas lalo na nang malapit na ang rurok ng sulak. gumiri nang matindi at yupmapak ang ipong sut. sapat ang onsa. o anong lirip!

pinatapos pa… balik sa nipa at degmekan. medyo matagal nga kasi pero ok lang daw. sambulat at natighaw ang kagutuman. salamat. literal na kahulugan ay 10,000 taon… pagbati na ang kahulugan ay mabuhay at mahabang buhay para sa emperador.

No comments: