Monday, September 28, 2015

Pangulasian

kailangan eh. nararapat lamang. 
at bakit naman hindi?
paraisong maituturing.
walang pagsidlan ang ngiti 
kapag ika'y tumuntong 
sa maputing buhanginan nito.
tila isa itong eden ng kagalakan
para sa pamilya't barkadahan.
o pangulasian, 
kailan tayo muli magkakadaupang-palad?
kaya kailangan at dapat lamang na magsulat muli tungkol sa 'yo.


No comments: