Sunday, September 27, 2015

panghalina

madalas kaysa hindi, inaayon ng tadhanang masumpungan ang mga bagong lugar... mga lugar na mag-iiwan ng malaking ngiti sa iyong puso. gaya ng cagbalete. ang payapa, maputi at malawak nitong dalampasigan ay may taal na panghalinang mag-aanyaya sa iyo tuwina... balikan mo akong muli.


No comments: