Friday, March 11, 2016

sabado

buti na lang, sabado bukas
pwede tayong lumabas
humanap ng gagawin
di na kailangang isipin.


No comments: