Friday, March 25, 2016

tiwasay

simbughaw ng himpapawid.
simputi ng dalampasigan.
singlinaw ng tubig-dagat.

ganito sana ang tiwasay at ganda ng darating na linggo.


isla ng hagonoy.
kapuluan ng britania.
san agustin, surigao del sur. 

No comments: