Friday, July 8, 2016

Sambawan

habal-habal papunta sa brgy. ol og.
hintay ng bangkero. 
tawaran sa bayad.
at sibad na!

wala pa yatang 15 minuto.
binati mo na agad ako.
sampu ng iyong maputing dalampasigan.
at mahabang baybayin.

walang masyadong tao.
maglalanguy-langoy at maglakad sa buhanginan.
lublob sa malinaw na tubig-alat.
kahit mataas pa ang araw.

akyat sa burol.
panhik-panaog para sa magandang anggulo.
hintay sa paglubog ng araw.
makuha lamang ang pinakamagandang larawan.

ibang klase ka, sambawan.
ang halos isang buong araw sa iyong piling ay langit.
tagong paraiso.
kubling yaman ng pilipinas.


No comments: