Monday, July 4, 2016

totalmente


ano na nga bang total mo ngayon? matagal-tagal na nga 'yung kauna-unahan. mag-aanim na taon na halos nang matuklasan ang biyayang ito sa lungsod na may mahabang pangalan. at ngayon, nasaan na tayo?

sa kabuuan, 27 na ang pamilihan. nadagdagan ng 6 ang naisara sa 116 sa katapusan ng 2016. salit-salitan ito sa 54. biruin mo 'yan! higit na sa 50! at bibilang pa. karamihan nito ay dulot ng har sa isang sulok ng madilim na kalsada ng aglipay. pangalawa rito ay ang matinding sulak ng pagpuwente. may 3 mula sa san jose habang tigdadalawa naman sa 5 iba pang pamilihan.

kahapon lamang ay nadagdagan ito ng isa pa. bale 28 na, 55 at 123 sa kabuuan. may humabol 'ika nga. wala nang ulitan sa isang ito.

sa totalmente, maligaya ang paglalakbay na ito. may rurok ng tagumpay pero wala namang sadsad na sadsad. magkaminsa'y may di swak sa inaasahan, pero may pangsalba namang ibang salik.

magandang paglalakbay na sana'y magpatuloy. wala namang ibang balakid at mukhang magututuloy-tuloy ito. walang pasok sa miyerkules, tuwa!

No comments: