Saturday, September 10, 2016

terra

ang natatanging anak ng kabinayan ay walang pagsidlan ang kahayupan! talaga namang isinasabuhay nito ang pagiging isang tunay na taong di mo nanaising maikabit sa iyong pangalan. sa likod kasi ng mabini kunong pabalat ay mayroon itong maitim na balaking palaparin ang papel. tulad ng malakawang hilatsa at panlabas nitong kaanyuan, tila uling itong di mo nanaising madampian sa anupamang panahon.

bunga ito ng inggit. aminin man nito o hindi, ang isang ito ay nagnanais na sana'y maramdaman siyang muli sa himpapawid. ngunit ang di nito batid ay damang-dama siya!!! ngunit ito'y presensyang walang may nais. ni hindi siya nais sabayan sa anupaman. kailan kaya niya mababatid na ang mga hakbanging ito ay lalo lamang sa kanya nagpapaitim?

kapag napasaiyo ang isang kimpal ng terra, tayuan mo na rin ng iyong bantayog. bubungan mo ito at dito ka na tumira. at sana'y manatili ka na rito. pakiusap ng marami. 


No comments: