Friday, December 9, 2016

stickers


sa tuwing darating na lang ang panahong ito, kinokopo mo ang laymlayt. tuwing lalagpas ang undas, lahat ng taong mahilig sa kapihan at kuwentuhan, ikaw ang paksa. 'pag lumapit ka sa kawnter, tatanungin ka kaagad kung nais ka bang makatagpo. sa bawat huntahan, may nagtatanong sa akin kung nag-iipon ba ako ng tulad mo.

gayon na lamang ang bigat ng iyong panghalina… ang mga taong magkaminsan lang nagkakape ay biglang lalaklak ng higit sa isang tasa upang makakuha ng tulad mo. ang mga mahilig naman magkape, dumodoble yata ang lagok para ikaw ay dumami. sa mga gaya ko namang malagihay lang ang relasyon sa kape at tsaa, nahahalina rin akong mag-aya at bumaba upang bumili ng kape… kapalit ng isang tulad mo.

o stickers para sa planner, iba ka talaga! kakaibang alindog mo sa ninuman… hahamakin ang lahat makumpleto ka lamang!

at nakumpleto ko na nga ang akin! CBTL!

No comments: