Friday, February 3, 2017

puyat at patpatin

matagal-tagal na ring walang anumang wisikan ng kamandag ang naganap sa loob ng ilang buwan. wala na kasi yatang mautas ang mandragora… naubos na ang mga kumakalaban sa kanyang trono. ilan na ba ang naging alikabok dahil sa lamang sa isang wisik ng nag-iisang ito?! di na mabilang ng tagapagsalaysay… higit itong marami sa inutas ni bellatrix lestrange o ni cersei lannister. ay paumanhin, di rin pala ito dapat ihanay sa mga nasabing pangalan dahil sa hilatsa ng mukha nito!

eniwey, may bagong yugto sa epikong ito. dalawang bago ang nais pumaimbulog at direktang humamon sa mandragora! una na rito ang bagong pinuno ng peninsulang yun. isa ito sa mga kasapakat ng mandragora at burak-eps na nagpatalsik sa mandaragat. tulad ng pagkasangkapan ng mga marcos kay duterte, ginamit din ng mandragora ang patpating pana upang magkalat ng lason sa mandaragat. ol awt ang pagsalakay nito dahil maski mula sa isla ay nakapag-itsa pa rin ito ng bato upang pahinain ang kapit ng mandaragat sa puwesto. sa huli, nakopo ng patpating pana ang trono… umepekto ang pinaliit nitong glavica sa pag-utas sa mandaragat. ngunit sabi nga nila, darating ang pagkakataong kakailanganin ang paglamon sa kakampi upang pangalagaan ang sarili. ito nga ang ginawa ng patpating pana. sinubukan nitong dumaan sa likod ng mandragora at kantiin ang mga tagasunod nito. siyempre pa, naramdaman ito ng mga mahahabang galamay ng demona. agad-agad nitong pinalapad ang kanyang kaahasan, nagpatulong sa dambumbay at walang anu-ano'y nawalan ng saysay ang hakbang ng patpating pana… isang wisik at patay ang plano nito. malayo pa naman sa pagkautas ang patpating pana ngunit nabawasan ng higit sa kalahati ang kanyang buhay dahil sa hangal at walang kapararakang "pagtraydor" sa dati na niyang kakampi.


wala pang dalawang linggo ang nakalilipas, isa pa ang humamon sa demona. ito ay sa katauhan ng pirmihang puyat, isang tila puno ng lumbay at bagot na tagabilang. ayaw nitong paalpasin ang nais ng mandragora at dahil maykapangyarihan ding magpaitim ng himpapawid, kinalaban nito ang mandragora. palitan ng maiitim na sapot at tinta. labanan sa pamamagitan ng bali-balikong inglis at kamandag. ang kinauwian, nanalo pa rin ang mandragora. pinaburan ito ng dakilang kabibigan… dahil na rin sa dambumbay at sa matandang tumatahol. ano ba naman ang laban ng isang piyong tulad ng pirmihang puyat… kailangan niyang tanggapin ang pagkatalo, humanay at hayaang magapi ng kamandag. pero siyempre, di naman ibig sabihin nito ay tuluyan nang di iigpaw ang pirmihang puyat. matindi rin naman ang kapit nito, may damask itong maaaring takbuhan kaya maganda ang mga susunod na tunggalian sa pagitan nito at ng nag-iisang mandragora.


nawa'y magpatuloy ang pagkawala ng tingin nito sa dakong ito!

No comments: