Friday, November 30, 2012

San Pedro Calungsod

san pedro calungsod, pangalawang santong pilipino. 
isang pagpupugay sa kanyang kabanalan 
at sa inspirasyong hatid ng kanyang buhay at pananampalataya.

No comments: