Tuesday, November 12, 2013

11-12-13

anong gagawin mo ngayong 11/12/13?

ako? wala lang. malamang nasa bahay na ako pagsapit ng sandaling 'yun. nanonood ng tv. wala lang. ordinaryong panahon.

No comments: