Friday, May 13, 2016

bughaw

Bughaw ng dagat at kalangitan. 
Balesin, Polilio, Quezon.
April 2016.


No comments: