Monday, December 23, 2013

da best

da best ang pasko 'pag kasama ang pinaka-da best na mga kaibigan! 

salamat kay jake sa mga piktyur na ito dahil di naman kami masyadong nagpiktyur ng buong gabing ito. mas busy kami sa pagkain, sa kuwento at tawa. at siyempre ang walang patumanggang pagbi-videoke hanggang alas-5 ng umaga! oo, nagsimula kaming kumanta bandang alas-10 at one-to-antok na ito hanggang sumikat nang muli ang araw. ayaw pa kunwari n'ung una pero di na tumigil buong madaling-araw. hehe!

salamat sa aming magiliw na host(ess) na si pops. may pasta, cake, buttered tiger prawns, pandesal, gourmet tuyo, samgyupsal at rice wine! 

sa susunod na kabig ulit, aking mga kaibigan!

No comments: