Thursday, December 26, 2013

purple oven

pagkasarap-sarap ng chocolate campfire cake mula sa purple oven! tamang tamis at walang nakauumay na lasa. maski simpleng cookies o lemon square, sadyang walang sabit ang bakery na ito. kaya siguro sa kanila nga nagpapagawa ng mga cheesecake ang starbucks. 

cake ba 'ika mo? purple oven na agad. sa susunod ay 'yung sans rival naman.

No comments: