Friday, May 10, 2013

wag kalimutan

ito lang pala ang magpapabalik sa akin sa pagsusulat dito! haha!

oo, matagal-tagal na ring walang bago rito. wala nga ng buong abril. pero mukhang kailangan kong kumbinsihin ang aking sarili na pahabain pa aking pisi, ngumiti at 'wag hayaang totalmenteng mainis.

may mga bagay nga siguro na natatabunan sa pagdaan ng panahon. alam mong nandoon yun pero tila nabubura kasi hindi na napag-uusapan o di na breyking balita. maaari rin naman kasing may ibang bagong balita na mas mainit at kapana-panabik.

ngunit di pala talaga dapat lumimot. dapat na alalahanin ang bawat kwirk ng mga ganitong tao... na sa anumang oras ay maaari kang mahulog sa patibong ng lamyos ng dila nito at maging bagong biktima ng arte.

distansya amigo. distansya muli. 'wag masyadong klows.

No comments: